Heikintalon blogi

TIEDOTE 8.5.2020

Heikintalo työllistää kolme nuorta kesällä 2020 Lappeenrannan kaupungin myöntämän kesätyösetelin avulla.

Heikintalo on linjannut, mitä kesällä voi tehdä tartuntariskin näkökulmasta ja mitä eri toimintojen järjestämisessä on huomioidaan.

Kaikessa toiminnassa olennaisinta on tehdä henkilökohtaisia toimia tartuntariskin vähentämiseksi. Tärkein on kahden metrin etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin. Sairaana ja oireilevana ei pidä tavata toisia ihmisiä.

Suosimme toiminnassamme etäyhteydenpitoa ja ulkotoimintaa.

Heikintalo voi järjestää sisätiloissa pienimuotoista toimintaa kesäkuun alusta alkaen, kun toiminnassa huomioidaan turvallisuusohjeet. Heikintalon toiminnalle asetetaan osallistujamäärärajat ja -ajat.

Kesällä toiminta tartuntariskin näkökulmasta on kuitenkin turvallisinta pitää ulkotiloissa, koska infektioriski on pienempi. Turvaväleillä on ulkonakin iso merkitys, koska mitä enemmän ihmisiä on koolla, sitä todennäköisemmäksi tartunta tulee.

Mikäli kesäjuhla järjestetään, on se ulkona ja huolehditaan kahden metrin turvavälistä sekä hygieniaohjeiden noudattamisesta.

Tilaisuuksiin osallistuvien ikärakenne huomioidaan. Monet voivat levittää virusta oireettomana, joten etenkin riskiryhmäläisten suojelu otetaan huomioon toiminnan järjestelyissä.

Heikintalo ei tee auto- tai pikkubussimatkoja tartuntariskin vuoksi. Autossa tai pikkubussissa etäisyyden pitäminen ei onnistu. Julkisissa kulkuneuvoissa tartuntariski on vieläkin suurempi.


TIEDOTE 23.4.2020

SOTE-järjestöt palvelevat myös poikkeusaikana

Korona vauhdittaa Sotejärjestöjen digiloikkaa - kasvokkaiset kohtaamiset ovat vaihtuneet puhelin- ja chat-palveluun sekä verkon kautta tapahtuvaan tukeen. Etelä-Karjalan järjestöjohtajat korostavat, että ihmisiä ei jätetä ilman palvelua, vaikka väistämättä korona kurittaa sotejärjestöjenkin taloutta pitkässä juoksussa mm. Veikkausvarojen mahdollisesti vähetessä.

Etelä-Karjalan sotejärjestöjen johtajat kannustavat ihmisiä ottamaan järjestöihin yhteyttä, sillä koulutettu henkilökunta ja vapaaehtoiset palvelevat järjestöissä koronasta huolimatta.

"Järjestöt ovat erityisen tärkeitä heikossa asemassa ja elämäntilanteessa olevia ihmisiä varten, joten katsomme, että on tärkeää jatkaa ihmisten auttamista ja tukemista puhelimitse sekä verkossa, kun kasvokkainen toiminta ei ole mahdollisia koronaepidemian vuoksi. Epidemiatilanne aiheuttaa ihmisissä vielä lisäahdistusta, joten avun ja tuen tarve korostuu. ", kertovat MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Juho Heikka ja Heikintalon toiminnanjohtaja Lasse Koivumäki.

Saimaan Syöpäyhdistys ry:n, Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry:n, Etelä- Karjalan Omaishoitajat ry:n sekä Etelä-Karjalan Muisti ry:n asiakkaat kuuluvat pääsääntöisesti koronan riskiryhmään, mikä aiheuttaa erityistä huolta. Yhdistykset ovat siirtyneet valtaosin etäpalveluun: puhelimitse palvellaan ja arvioidaan asiakkaan palvelutarvetta ja vastaanottokäynnin mahdollisuutta. "Esimerkiksi syöpään ja sydänsairauksiin sairastuu tänäkin keväänä useita satoja ihmisiä Etelä-Karjalassa, oli koronaa tai ei, ja se on usein ihmiselle vielä isompi henkilökohtainen kriisi. Lisää huolta aiheuttaa koronan riskiryhmään joutuminen sairastumisen myötä.", kertoo Saimaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Niina Turunen.

"Nyt jos koskaan läheisten rooli korostuu. Kannamme omaishoitajista erityistä huolta, koska omaishoito koskettaa koko perhettä. Puhelinkeskusteluista on välittynyt kiitollisuus siitä, että on olemassa yhdistyksiä, jotka välittävät.", Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry:n toiminnanjohtaja Sikketiina Rönty kertoo.

Tähän yhtyy myös Heli Heimala, Kaakkois-Suomen Sydänpiirin toiminnanjohtaja. "Sydänpiirin työntekijät soittavat ja lähettävät kirjepostia muiden tukipalveluiden lisäksi. Puhelut ja tehtäväkirjeet ovat ilahduttaneet suuresti ja on tullut paljon palautetta siitä, kuinka hyvältä tuntuu, kun muistetaan."

"Sydän Chat on digitaalinen vertaistuen muoto, joka tuo yhteen sydänsairauksia sairastavia eri ikäisiä ihmisiä ja heidän läheisiään jakamaan kokemuksiaan, antamaan ja saamaan vertaistukea. Vaihtuvissa aiheissa keskustellaan toisinaan myös koronasta.", toteaa Heimala.

Etelä-Karjalan Muisti ry:n toiminnassa läsnäolemiseen ja kohtaamiseen perustuva toiminta on vaihtunut myös puhelinkontakteiksi, tiedon jakamiseksi kirjeitse sekä nettisivuilla ja somessa. "Poikkeusoloissa tunteet ja mielialat vaihtelevat. Tärkein tehtävämme on pitää huolta muistisairaiden ja läheisten oikeuksista sekä mahdollistaa heille hyvä elämä, tilanteessa kuin tilanteessa.", kuvailee Etelä-Karjalan Muisti ry:n toimintaa toiminnasta vastaava Sari Koskela.

Etelä-Karjalan Martat ry:n toiminnanjohtajan Tuija Valjakan mukaan osa palveluista jatkuu entisellään, koska niitä ei voi hoitaa etänä ja osaan on tullut muutosta. "Kotien siivouspalvelut jatkuvat ja niissä kiinnitetään erityistä huomiota hygieniatasoon. Myös neuvontaa annamme etänä. Sataman vohvelikioskin avaaminen lykkääntynee koronakriisin takia.", Valjakka arvelee.

"Yhdistysten tukihenkilötkin tukevat puhelimitse ja vertaisryhmiä järjestetään verkon välityksellä. Kasvokkain tapaaminen onkin sitten juhlanpaikka ja sitä osataan myöhemmin arvostaa.", Turunen pohtii.

Yhdistysten johtajat ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että asioita ei kannata murehtia yksin, vaan kannattaa hakea apua. "Sitä varten me yhdistykset olemme olemassa. Yhdistysten tukipalvelut eivät edellytä jäsenyyttä, vaan ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.", he muistuttavat.

Etelä-Karjalan yhdistysten toiminta täydentää toisiaan erittäin hyvin ja kuntalaisten kannalta toimintojen palvelutarjonta on niin laaja, että jokaiselle löytyy varmasti jotain toimintaa ja tukea.

Lisätietoja:

Etelä-Karjalan Martat ry, toiminnanjohtaja Tuija Valjakka, tuija.valjakka@martat.fi , p. 010 838 5658
Etelä-Karjalan Muisti ry, toiminnasta vastaava Sari Koskela toimisto@ekmuisti.fi, p. 040 5872 451

Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry, toiminnanjohtaja Sikketiina Rönty sikketiina.ronty@ekomaishoitajat.inet.fi p. 040 739 1234
Heikintalo ry, toiminnanjohtaja Lasse Koivumäki heikintalot@gmail.com, p. 050 4016 308

Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry, toiminnanjohtaja Heli Heimala, heli.heimala@sydan.fi, p. 044 311 1553
MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry, toiminnanjohtaja Juho Heikka juho.heikka@saimaankriisikeskus.fi

p. 050 555 1044
Saimaan Syöpäyhdistys ry, toiminnanjohtajan Niina Turunen, niina.turunen@sasy.fi, p. 040 767 4049

Näin sotejärjestöt palvelevat Etelä-Karjalassa nyt

Etelä-Karjalan Martat ry

Marttojen Kotiapu: kotisiivousta, kauppa- ja asiointiapua ma-pe

Tiedustelut ja varaukset ma-ke klo 8-12

puh. 050 438 7148

https://www.martat.fi/etela-karjala/

Kotitalousneuvontaa etäneuvontana:

Valtakunnallinen, maksuton Kysy Martalta -chat https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/kotitalousneuvonta/kysy-martalta-chat/ ja neuvontapuhelin ovat avoinna 14.4.-31.5.2020 ma-su klo 10-19 puh. 050 430 6520.

Aikaa olla kotona -sivusto tarjoaa vinkkejä ruoanlaittoon ja muuhun tekemiseen kotona. Marttojen live -luennoilta saa ideoita mm. ruoanvalmistukseen, yrttien kasvatukseen ja kodinhoitoon https://www.martat.fi/aikaa-olla-kotona/


Etelä-Karjalan Muisti ry

Asiantuntija- ja tukikeskus muistisairaille, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöstölle.

Muistiluotsin toimintoja ovat vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta sekä vaikuttamis- ja verkostotyö.

Yhteystiedot: puh 0400 456 088

toimisto@ekmuisti.fi

www.facebook.com/ekmuisti/


Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry

Omaishoitajien tukeminen tiedottamisen, neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla


Yhteydenotot puhelimitse arkisin klo 9-14, soittopyynnöt (myös tekstiviestit ja whatsapp)

Omaistoiminnan ohjaaja Erja Koskimäki,
puh. 040 842 4440

Palvelut:

 • Henkilökohtainen keskustelu- ja kuunteluapu
 • Palveluohjaus ja neuvonta
 • Vertaisryhmät ja valmennus verkossa,
 • Asiointiapu (vain Lpr)
 • Verkkokahvilat (tulossa)

Valtakunnallinen chat ma-to klo 9-12

www.omaishoitajat.fi
Lisätietoja: www.facebook.com/ekomaishoitajat
Tulossa:
Omaishoitajaliiton ja paikallisyhdistysten yhteinen some-kampanja 27.4.-15.5. aihetunnisteilla
#Omaishoitoyhteisö #OmaishoitoKoskettaaJokaista


Heikintalo ry

Ratkaisukeskeistä tukea haastavassa elämäntilanteessa oleville, yhteydenpitoa ja tukea annetaan kaikille, jotka tarvitsevat sitä.

puh. 050 4016 308

sähköposti: heikintalot@gmail.com Chat-keskustelupalvelu: www.heikintalo.fi

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp

Verkkotapaamiset

Heikintaloon voi ottaa yhteyttä ja sopia yhteydenpitotavasta.


Kaakkois-Suomen Sydänpiiri

Neuvontapuhelimet, 044 311 1552 ja 044 311 1553 palvelevat ma-to klo 10-12.

Palvelut:

 • Kiireetön keskustelu ja neuvonta
 • Vertaistukipalvelu
 • Vertaisryhmät ovat tauolla kevään ajan. Työikäisten ryhmä kokoontuu verkossa.
 • Tietoa sydänkuntoutuskursseista ja tuetuista lomista
 • Sydänyhdistysten tukipalvelut
 • Sydän Chat (digitaalinen vertaistuen muoto)

Sydänchat ja muutakin sydäntukea löytyy sivulta

www.sydan.fi/apua-ja-tukea-koronavirusepidemian-aikaan ja

www.kaakkoissuomensydan.fi

Sydäntuki on Etelä-Karjalan sydän-, diabetes- ja aivo- ja verenkiertosairauksiin sairastuneiden ja heidän läheistensä tukemista.


MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry (Saimaan Kriisikeskus)

Saimaan Kriisikeskus tarjoaa maksutonta matalankynnyksen keskusteluapua epidemian aikana puhelimitse tai videovälitteisesti.

Ota yhteyttä: toimisto@saimaankriisikeskus.fi tai puh. 05 4530020 (ma-to klo 11-13:00).

Yhes-keskustelupalsta, kaikille eteläkarjalaisille avoin kohtaamispaikka toimii Facebookissa osoitteessa https://www.facebook.com/groups/209796156950988/

Valtakunnallinen kriisipuhelin p. 09 2525 0111,

Kriisipuhelimen ruotsinkielinen linja,

Kristelefon, puh. 09 2525 0112

ma, ke klo 16.00-20.00 sekä ti, to, pe klo 9.00-13.00

Kriisipuhelimen arabiankielinen ja englanninkielinen linja puh. 09 2525 0113

ma, ti klo 11.00-15.00, ke klo 13.00-16.00 ja 17.00-21.00 sekä to 10.00-15.00

Ulkomailta soitettaessa esimerkiksi Kriisipuhelimen suomenkielisen linjan numero on +358 9 2525 0111.

Mieli ry:n Tukinetti, https://tukinet.net/ , voit osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön.

Sekasin-chat: https://sekasin247.fi/, valtakunnallinen keskustelualusta 12-29-vuotiaille. Sekasin -chatissä voit keskustella mieltäsi askarruttavasta kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti.


Saimaan Syöpäyhdistys ry

Tietoa ja tukea syöpäpotilaille ja läheisille, tietoa syöpäriskin vähentämisestä ja periytyvyydestä

puhelimitse puh. 0400 728 192

sähköpostilla saimaa@sasy.fi

Chat-keskustelupalvelu: tulossa sivulle

www.saimaansyopayhdistys.fi

Facebook www.facebook.com/saimaansyopayhdistys/

Verkkotapaamiset

Kasvokkaistapaamisia harkitusti ja ajanvarauksella (mm. rintaproteesit)

Palvelut:

 • Kiireetön keskustelu ja neuvonta
 • Vertaisryhmät syöpään sairastuneille ja läheisille (tällä hetkellä verkossa)
 • Vertaistukihenkilöiden ja saattohoidon tukihenkilöiden tuki puhelimitse
 • tietoa syöpäriskin vähentämisestä ja syövän periytyvyydestä
 • rintaproteesit (harkitusti ja ajanvarauksella)
 • tietoa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseista

Lisätietoja www.saimaansyopayhdistys.fi Heikintalon kehittämispäivä 

Lappeenrannan Heikintalon kehittämispäivä oli 13. maaliskuuta Marjolassa. Kehittämispäivään osallistui yhteensä 21 henkilöä.

Päivän aikana tehtiin ryhmätöitä sekä pidettiin Heikintalon hallituksen ja Heikintalo ry:n kevätkokoukset. Kokouksissa käytiin läpi Heikintalon toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.

Heikintalon taloutta on hoidettu kiitettävästi. Toimintaa luonnehdittiin avoimeksi, läpinäkyväksi, tulokselliseksi ja vaikuttavaksi.

Heikintalon toiminnan käyntimäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Heikintalon vuoden 2018 toiminnallisen päivän ja vapaa-ajan toiminnan käyntimäärä oli yhteensä 4 916. Vuonna 2017 käyntimäärä oli 3 532 ja vuonna 2016 käyntimäärä oli 3 158.

Heikintalon toiminnan vaikutuksista ja tuloksista kerättiin tietoa vuodelta 2018. Tuloksista käy selvästi ilmi, että Heikintalon toiminta edistää merkittävästi toiminnan kohderyhmän osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja työelämäosallisuutta. Heikintalon toiminnalle on erittäin selkeä tarve.

Laajan paikallisen yhteistyön ja Heikintalon työllistymisohjelman avulla Heikintalo on pystynyt hankkimaan Heikintalon toimintaan osallistujille kokoaikaista, tuettua ja tuettua osa-aikaista työtä sekä opiskelupaikkoja.