Heikintalon blogiHeikintalon kehittämispäivä 

Lappeenrannan Heikintalon kehittämispäivä oli 13. maaliskuuta Marjolassa. Kehittämispäivään osallistui yhteensä 21 henkilöä.

Päivän aikana tehtiin ryhmätöitä sekä pidettiin Heikintalon hallituksen ja Heikintalo ry:n kevätkokoukset. Kokouksissa käytiin läpi Heikintalon toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.

Heikintalon taloutta on hoidettu kiitettävästi. Toimintaa luonnehdittiin avoimeksi, läpinäkyväksi, tulokselliseksi ja vaikuttavaksi.

Heikintalon toiminnan käyntimäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Heikintalon vuoden 2018 toiminnallisen päivän ja vapaa-ajan toiminnan käyntimäärä oli yhteensä 4 916. Vuonna 2017 käyntimäärä oli 3 532 ja vuonna 2016 käyntimäärä oli 3 158.

Heikintalon toiminnan vaikutuksista ja tuloksista kerättiin tietoa vuodelta 2018. Tuloksista käy selvästi ilmi, että Heikintalon toiminta edistää merkittävästi toiminnan kohderyhmän osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja työelämäosallisuutta. Heikintalon toiminnalle on erittäin selkeä tarve.

Laajan paikallisen yhteistyön ja Heikintalon työllistymisohjelman avulla Heikintalo on pystynyt hankkimaan Heikintalon toimintaan osallistujille kokoaikaista, tuettua ja tuettua osa-aikaista työtä sekä opiskelupaikkoja.