Yhdistystoiminnalla on kasvava tarve

Erään keskisuomalaisen kunnan asiantuntijat kiteyttivät kuntien ja yhdistysten yhteistyön merkityksen näin: "Kun yhdistykset voivat hyvin, kuntalaiset voivat paremmin." Yhteistyön avulla edistetään kuntalaisten hyvinvointia sekä lisätään kunnan veto-, pito- ja elinvoimaa.

Kunnat ovat olleet merkittäviä järjestö- ja yhdistystoiminnan toimintaedellytysten turvaajia muun muassa avustusten ja tilojen suhteen.

Yhdistystoiminnalla on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Yhdistykset toimivat lähellä kuntalaisten arkea. Yhdistystoiminnassa saa mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan ja harrastuksiin. Sosiaalista pääomaa syntyy toiminnan vuorovaikutuksellisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Yhdistystoiminnan kautta huono-osaisetkin kuntalaiset tulevat paremmin kuulluiksi ja heille avautuu sellaisia yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia, joita vain yhdistystoiminta mahdollistaa.

Yhdistystoiminnalla on alati kasvava tarve, mutta samaan aikaan rahoitusten leikkauksia esitetään Veikkaus-tulojen vähentyessä ja kuntien talouden heikentyessä. Yhdistystoiminnan avustaminen ei ole menoerä, vaan investointi tulevaisuuteen, jolla on tutkitusti yhteiskunnan menokehitystä hillitsevä vaikutus.

Lasse Koivumäki


Järjestötoiminnan mahdollisuuksia

STEA:n myöntämien avustusten määrä pienenee todennäköisesti vuonna 2022. Vuoden 2021 avustustaso pysynee samansuuruisena kuin vuonna 2020.

Vuodesta 2011 alkaen avustussummat ovat nousseet tasaisesti. Tällainen kehitys on ollut järjestöjen kannalta hyvä. Tulevaisuudessa kehityssuunta muuttuu, koska Veikkauksen tuotot ovat vähentyneet eikä Suomen valtio pysty jatkuvasti ottamaan lisävelkaa kattaakseen Veikkaus-tuottojen vähentymisen järjestöille.

Järjestöt joutuvat miettimään säästötoimia ja tekemään toimintaansa muutoksia. Muutos on myös mahdollisuus.

Vallitseva taloudellinen tilanne lähentää järjestöjä. Järjestöt tekevät yhteistyötä tiiviimmin ja pyrkivät saamaan entistä enemmän synergiaetuja.

Jotkut järjestöt päätyvät jakamaan yhteisen toimitilan, osa löytää toisensa ja yhdistyvät keskenään ja osa pystyy yhdistämään toimintoja. Näin saadaan kustannussäästöjä ja järjestöjen toimintaan osallistujien saama hyötykin voi lisääntyä.

Nyt on oikea aika aloittaa valmistelut tulevaisuuden varalle, toimia avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Tuloksena voi olla entistä paremmin organisoitu, vahvempi ja vaikuttavampi järjestötoiminta.

Heikintalolla on toimintavuosiensa aikana ollut erittäin hyvä kyky uudistua, muuttaa toimintaansa ja tehdä yhteistyötä toisten toimijoiden kanssa. Heikintalo aloittaa kaikkien halukkaiden kanssa tunnustelun, onko mahdollisuutta toimia yhteisessä toimitilassa, voiko toimintoja tai jopa yhdistyksiä yhdistää.

Eri-ikäiset ihmiset kohtaavat Heikintalolla. Kohtaamiset lisäävät ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Ihmiset tutustuvat toisiinsa ja saavat uusia ystävyyssuhteita. Hyvinvointi lisääntyy. Näiden ja monien muiden asioiden vuoksi Heikintalo on olemassa meitä kaikkia varten.

Lasse Koivumäki

127 miljoonan euron leikkaus?

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat  Valtiovarainministeriön mielestä hyvä säästökohde.  VM esittää 127 miljoonan euron leikkausta sote-järjestöiltä. 

Sote-järjestöt tekevät työtä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja työllistymisen edistämiseksi. Moni  tärkeä toiminta loppuu tai supistuu merkittävästi, mikäli leikkaukset toteutuvat. 

VM:n ehdotus on lyhytnäköinen: säästöjä erittäin paljon suurempi lasku tulee viiveellä; julkisten palvelujen käyttö tulisi kasvamaan huomattavasti. 

Yhteiskunnan toipuminen koronasta  kestää useita vuosia. 

Monet suomalaiset maksavat vielä 1990-luvun lamasta. Suomella ei ole varaa toistaa tehtyjä virhesäästöjä.


 


Odottavan aika on ollut pitkä

Toimintaan osallistujien pitkä odotus päättyi 2.6.2020.

Heikintalo suljettiin rajoitustoimien vuoksi maaliskuun puolessa välissä. Heikintalon toiminta muuttui etätoiminnaksi.

Heikintalo on avannut toimintaansa pienimuotoisesti kesäkuun alusta alkaen. Heikintalo on varmistanut pienet ryhmäkoot porrastamalla toimintaan osallistujien tulon useampaan ryhmään ja ruokailuvuoroihin.

Petri on tullut Heikintalolle tuttuihin työtehtäviin kanttiiniin. "Olen ravintola-alan ammattilainen ja haluan pitää työkykyäni ja -taitojani yllä. Työtehtävät Heikintalolla ovat minulle sopivia. Saan tehdä niitä omaan tahtiini ja määritellä työpäiväni pituuden. Ruokailen Heikintalolla päivittäin ja osallistun myös vapaa-ajan toimintaan. Tunnen olevani tärkeä Heikintalon yhteisön jäsen. Tosi hienoa, että Heikintalo avautui; tänne oli jo tosi kova ikävä. Käyn Heikintalolla joka päivä."

Turvallisuus Heikintalolla varmistetaan kulunvalvonnalla, turvavälien pitämisellä, käsienpesulla ja desinfioinnilla.

Siivouksesta huolehditaan aamulla, keskellä päivää ja illalla.

Heikintalo järjestää mahdollisimman paljon toimintaa ulkona. Liikuntaryhmä on tiistaisin ja torstaisin iltapäivällä. Retkitoimintaa ja ulkoilua on maanantaisin ja keskiviikkoisin.

Yhteydenpito on ollut Heikintalon ydintoimintaa jo vuodesta 2002 alkaen. Yhteydenpidosta on tullut vuosien mittaan paljon positiivista palautetta. Poikkeusolojen aikana yhteydenpidon arvostus nousi todella merkittävästi.

Heikintalon toimintaan osallistujat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että heitä ei ole unohdettu ja jätetty oman onnensa nojaan, vaan heihin on pidetty yhteyttä.

Puheluista on saatu paras palaute: "On ollut hienoa päästä puhumaan toisen ihmisen kanssa, kun kasvokkaiset kohtaamiset ovat olleet mahdottomia toteuttaa rajoitustoimien aikana. Tosi hienoa, että Heikintalolta on soiteltu ja kyselty kuulumisia. Olen pystynyt keskustelemaan huolistani Heikintalon työntekijän kanssa. Olen saanut hyviä neuvoja ongelmiini, joita en ole itse pystynyt ratkaisemaan. Tuntuï hyvältä, ettei jätetty yksin ja minusta välitettiin. Juttelu toi helpotusta ja vähensi ahdistus- ja muita oireita. Heikintalon yhteydenpidon avulla sain ajantasaista tietoa Heikintalon toiminnasta ja vallitsevasta tilanteesta."

Poikkeusolojen aikana Heikintalon toimintaan pystyi osallistumaan muun muassa Facebookin ja Zoom -videoyhteyden välityksellä etänä. Toimintaan osallistujat tekivät ja lähettivät lehtijuttuja sekä valokuvia, jotka julkaistaan Heikintalon lehdessä. Uutena toimintana on VILIMI-etäyhteisötaideprojekti. Toimintaan osallistujat lähettivät itse ottamiaan kuvia ja videoita, joista tehtiin videokoosteita.

Jouko on käynyt aktiivisesti Heikintalolla ennen poikkeusoloja. "Heikintalon sulkeminen oli odotettu asia. Tuntui kyllä todella raa'alta, kun ei tiennyt, miten pitkään ovi olisi suljettuna. Helpotus oli valtava, kun sain tietää Heikintalon avaavan ovet kesäkuun alussa. Ihan samanlaista toiminta ei alkuun voi olla kuetn ennen, mutta parempi tämä pienryhmätoiminta on kuin ei mitään. Huolehditaan, että ollaan Heikintalolla turvallisesti ohjeiden mukaan, niin voimme ehkä pikkuhiljaa avata toimintaa enemmänkin."


Heikintalon blogi

TIEDOTE 8.5.2020

Heikintalo työllistää kolme nuorta kesällä 2020 Lappeenrannan kaupungin myöntämän kesätyösetelin avulla.

Heikintalo on linjannut, mitä kesällä voi tehdä tartuntariskin näkökulmasta ja mitä eri toimintojen järjestämisessä on huomioidaan.

Kaikessa toiminnassa olennaisinta on tehdä henkilökohtaisia toimia tartuntariskin vähentämiseksi. Tärkein on kahden metrin etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin. Sairaana ja oireilevana ei pidä tavata toisia ihmisiä.

Suosimme toiminnassamme etäyhteydenpitoa ja ulkotoimintaa.

Heikintalo voi järjestää sisätiloissa pienimuotoista toimintaa kesäkuun alusta alkaen, kun toiminnassa huomioidaan turvallisuusohjeet. Heikintalon toiminnalle asetetaan osallistujamäärärajat ja -ajat.

Kesällä toiminta tartuntariskin näkökulmasta on kuitenkin turvallisinta pitää ulkotiloissa, koska infektioriski on pienempi. Turvaväleillä on ulkonakin iso merkitys, koska mitä enemmän ihmisiä on koolla, sitä todennäköisemmäksi tartunta tulee.

Mikäli kesäjuhla järjestetään, on se ulkona ja huolehditaan kahden metrin turvavälistä sekä hygieniaohjeiden noudattamisesta.

Tilaisuuksiin osallistuvien ikärakenne huomioidaan. Monet voivat levittää virusta oireettomana, joten etenkin riskiryhmäläisten suojelu otetaan huomioon toiminnan järjestelyissä.

Heikintalo ei tee auto- tai pikkubussimatkoja tartuntariskin vuoksi. Autossa tai pikkubussissa etäisyyden pitäminen ei onnistu. Julkisissa kulkuneuvoissa tartuntariski on vieläkin suurempi.


TIEDOTE 23.4.2020

SOTE-järjestöt palvelevat myös poikkeusaikana

Korona vauhdittaa Sotejärjestöjen digiloikkaa - kasvokkaiset kohtaamiset ovat vaihtuneet puhelin- ja chat-palveluun sekä verkon kautta tapahtuvaan tukeen. Etelä-Karjalan järjestöjohtajat korostavat, että ihmisiä ei jätetä ilman palvelua, vaikka väistämättä korona kurittaa sotejärjestöjenkin taloutta pitkässä juoksussa mm. Veikkausvarojen mahdollisesti vähetessä.

Etelä-Karjalan sotejärjestöjen johtajat kannustavat ihmisiä ottamaan järjestöihin yhteyttä, sillä koulutettu henkilökunta ja vapaaehtoiset palvelevat järjestöissä koronasta huolimatta.

"Järjestöt ovat erityisen tärkeitä heikossa asemassa ja elämäntilanteessa olevia ihmisiä varten, joten katsomme, että on tärkeää jatkaa ihmisten auttamista ja tukemista puhelimitse sekä verkossa, kun kasvokkainen toiminta ei ole mahdollisia koronaepidemian vuoksi. Epidemiatilanne aiheuttaa ihmisissä vielä lisäahdistusta, joten avun ja tuen tarve korostuu. ", kertovat MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Juho Heikka ja Heikintalon toiminnanjohtaja Lasse Koivumäki.

Saimaan Syöpäyhdistys ry:n, Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry:n, Etelä- Karjalan Omaishoitajat ry:n sekä Etelä-Karjalan Muisti ry:n asiakkaat kuuluvat pääsääntöisesti koronan riskiryhmään, mikä aiheuttaa erityistä huolta. Yhdistykset ovat siirtyneet valtaosin etäpalveluun: puhelimitse palvellaan ja arvioidaan asiakkaan palvelutarvetta ja vastaanottokäynnin mahdollisuutta. "Esimerkiksi syöpään ja sydänsairauksiin sairastuu tänäkin keväänä useita satoja ihmisiä Etelä-Karjalassa, oli koronaa tai ei, ja se on usein ihmiselle vielä isompi henkilökohtainen kriisi. Lisää huolta aiheuttaa koronan riskiryhmään joutuminen sairastumisen myötä.", kertoo Saimaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Niina Turunen.

"Nyt jos koskaan läheisten rooli korostuu. Kannamme omaishoitajista erityistä huolta, koska omaishoito koskettaa koko perhettä. Puhelinkeskusteluista on välittynyt kiitollisuus siitä, että on olemassa yhdistyksiä, jotka välittävät.", Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry:n toiminnanjohtaja Sikketiina Rönty kertoo.

Tähän yhtyy myös Heli Heimala, Kaakkois-Suomen Sydänpiirin toiminnanjohtaja. "Sydänpiirin työntekijät soittavat ja lähettävät kirjepostia muiden tukipalveluiden lisäksi. Puhelut ja tehtäväkirjeet ovat ilahduttaneet suuresti ja on tullut paljon palautetta siitä, kuinka hyvältä tuntuu, kun muistetaan."

"Sydän Chat on digitaalinen vertaistuen muoto, joka tuo yhteen sydänsairauksia sairastavia eri ikäisiä ihmisiä ja heidän läheisiään jakamaan kokemuksiaan, antamaan ja saamaan vertaistukea. Vaihtuvissa aiheissa keskustellaan toisinaan myös koronasta.", toteaa Heimala.

Etelä-Karjalan Muisti ry:n toiminnassa läsnäolemiseen ja kohtaamiseen perustuva toiminta on vaihtunut myös puhelinkontakteiksi, tiedon jakamiseksi kirjeitse sekä nettisivuilla ja somessa. "Poikkeusoloissa tunteet ja mielialat vaihtelevat. Tärkein tehtävämme on pitää huolta muistisairaiden ja läheisten oikeuksista sekä mahdollistaa heille hyvä elämä, tilanteessa kuin tilanteessa.", kuvailee Etelä-Karjalan Muisti ry:n toimintaa toiminnasta vastaava Sari Koskela.

Etelä-Karjalan Martat ry:n toiminnanjohtajan Tuija Valjakan mukaan osa palveluista jatkuu entisellään, koska niitä ei voi hoitaa etänä ja osaan on tullut muutosta. "Kotien siivouspalvelut jatkuvat ja niissä kiinnitetään erityistä huomiota hygieniatasoon. Myös neuvontaa annamme etänä. Sataman vohvelikioskin avaaminen lykkääntynee koronakriisin takia.", Valjakka arvelee.

"Yhdistysten tukihenkilötkin tukevat puhelimitse ja vertaisryhmiä järjestetään verkon välityksellä. Kasvokkain tapaaminen onkin sitten juhlanpaikka ja sitä osataan myöhemmin arvostaa.", Turunen pohtii.

Yhdistysten johtajat ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että asioita ei kannata murehtia yksin, vaan kannattaa hakea apua. "Sitä varten me yhdistykset olemme olemassa. Yhdistysten tukipalvelut eivät edellytä jäsenyyttä, vaan ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.", he muistuttavat.

Etelä-Karjalan yhdistysten toiminta täydentää toisiaan erittäin hyvin ja kuntalaisten kannalta toimintojen palvelutarjonta on niin laaja, että jokaiselle löytyy varmasti jotain toimintaa ja tukea.

Lisätietoja:

Etelä-Karjalan Martat ry, toiminnanjohtaja Tuija Valjakka, tuija.valjakka@martat.fi , p. 010 838 5658
Etelä-Karjalan Muisti ry, toiminnasta vastaava Sari Koskela toimisto@ekmuisti.fi, p. 040 5872 451

Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry, toiminnanjohtaja Sikketiina Rönty sikketiina.ronty@ekomaishoitajat.inet.fi p. 040 739 1234
Heikintalo ry, toiminnanjohtaja Lasse Koivumäki heikintalot@gmail.com, p. 050 4016 308

Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry, toiminnanjohtaja Heli Heimala, heli.heimala@sydan.fi, p. 044 311 1553
MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry, toiminnanjohtaja Juho Heikka juho.heikka@saimaankriisikeskus.fi

p. 050 555 1044
Saimaan Syöpäyhdistys ry, toiminnanjohtajan Niina Turunen, niina.turunen@sasy.fi, p. 040 767 4049

Näin sotejärjestöt palvelevat Etelä-Karjalassa nyt

Etelä-Karjalan Martat ry

Marttojen Kotiapu: kotisiivousta, kauppa- ja asiointiapua ma-pe

Tiedustelut ja varaukset ma-ke klo 8-12

puh. 050 438 7148

https://www.martat.fi/etela-karjala/

Kotitalousneuvontaa etäneuvontana:

Valtakunnallinen, maksuton Kysy Martalta -chat https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/kotitalousneuvonta/kysy-martalta-chat/ ja neuvontapuhelin ovat avoinna 14.4.-31.5.2020 ma-su klo 10-19 puh. 050 430 6520.

Aikaa olla kotona -sivusto tarjoaa vinkkejä ruoanlaittoon ja muuhun tekemiseen kotona. Marttojen live -luennoilta saa ideoita mm. ruoanvalmistukseen, yrttien kasvatukseen ja kodinhoitoon https://www.martat.fi/aikaa-olla-kotona/


Etelä-Karjalan Muisti ry

Asiantuntija- ja tukikeskus muistisairaille, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöstölle.

Muistiluotsin toimintoja ovat vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta sekä vaikuttamis- ja verkostotyö.

Yhteystiedot: puh 0400 456 088

toimisto@ekmuisti.fi

www.facebook.com/ekmuisti/


Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry

Omaishoitajien tukeminen tiedottamisen, neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla


Yhteydenotot puhelimitse arkisin klo 9-14, soittopyynnöt (myös tekstiviestit ja whatsapp)

Omaistoiminnan ohjaaja Erja Koskimäki,
puh. 040 842 4440

Palvelut:

 • Henkilökohtainen keskustelu- ja kuunteluapu
 • Palveluohjaus ja neuvonta
 • Vertaisryhmät ja valmennus verkossa,
 • Asiointiapu (vain Lpr)
 • Verkkokahvilat (tulossa)

Valtakunnallinen chat ma-to klo 9-12

www.omaishoitajat.fi
Lisätietoja: www.facebook.com/ekomaishoitajat
Tulossa:
Omaishoitajaliiton ja paikallisyhdistysten yhteinen some-kampanja 27.4.-15.5. aihetunnisteilla
#Omaishoitoyhteisö #OmaishoitoKoskettaaJokaista


Heikintalo ry

Ratkaisukeskeistä tukea haastavassa elämäntilanteessa oleville, yhteydenpitoa ja tukea annetaan kaikille, jotka tarvitsevat sitä.

puh. 050 4016 308

sähköposti: heikintalot@gmail.com Chat-keskustelupalvelu: www.heikintalo.fi

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp

Verkkotapaamiset

Heikintaloon voi ottaa yhteyttä ja sopia yhteydenpitotavasta.


Kaakkois-Suomen Sydänpiiri

Neuvontapuhelimet, 044 311 1552 ja 044 311 1553 palvelevat ma-to klo 10-12.

Palvelut:

 • Kiireetön keskustelu ja neuvonta
 • Vertaistukipalvelu
 • Vertaisryhmät ovat tauolla kevään ajan. Työikäisten ryhmä kokoontuu verkossa.
 • Tietoa sydänkuntoutuskursseista ja tuetuista lomista
 • Sydänyhdistysten tukipalvelut
 • Sydän Chat (digitaalinen vertaistuen muoto)

Sydänchat ja muutakin sydäntukea löytyy sivulta

www.sydan.fi/apua-ja-tukea-koronavirusepidemian-aikaan ja

www.kaakkoissuomensydan.fi

Sydäntuki on Etelä-Karjalan sydän-, diabetes- ja aivo- ja verenkiertosairauksiin sairastuneiden ja heidän läheistensä tukemista.


MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry (Saimaan Kriisikeskus)

Saimaan Kriisikeskus tarjoaa maksutonta matalankynnyksen keskusteluapua epidemian aikana puhelimitse tai videovälitteisesti.

Ota yhteyttä: toimisto@saimaankriisikeskus.fi tai puh. 05 4530020 (ma-to klo 11-13:00).

Yhes-keskustelupalsta, kaikille eteläkarjalaisille avoin kohtaamispaikka toimii Facebookissa osoitteessa https://www.facebook.com/groups/209796156950988/

Valtakunnallinen kriisipuhelin p. 09 2525 0111,

Kriisipuhelimen ruotsinkielinen linja,

Kristelefon, puh. 09 2525 0112

ma, ke klo 16.00-20.00 sekä ti, to, pe klo 9.00-13.00

Kriisipuhelimen arabiankielinen ja englanninkielinen linja puh. 09 2525 0113

ma, ti klo 11.00-15.00, ke klo 13.00-16.00 ja 17.00-21.00 sekä to 10.00-15.00

Ulkomailta soitettaessa esimerkiksi Kriisipuhelimen suomenkielisen linjan numero on +358 9 2525 0111.

Mieli ry:n Tukinetti, https://tukinet.net/ , voit osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön.

Sekasin-chat: https://sekasin247.fi/, valtakunnallinen keskustelualusta 12-29-vuotiaille. Sekasin -chatissä voit keskustella mieltäsi askarruttavasta kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti.


Saimaan Syöpäyhdistys ry

Tietoa ja tukea syöpäpotilaille ja läheisille, tietoa syöpäriskin vähentämisestä ja periytyvyydestä

puhelimitse puh. 0400 728 192

sähköpostilla saimaa@sasy.fi

Chat-keskustelupalvelu: tulossa sivulle

www.saimaansyopayhdistys.fi

Facebook www.facebook.com/saimaansyopayhdistys/

Verkkotapaamiset

Kasvokkaistapaamisia harkitusti ja ajanvarauksella (mm. rintaproteesit)

Palvelut:

 • Kiireetön keskustelu ja neuvonta
 • Vertaisryhmät syöpään sairastuneille ja läheisille (tällä hetkellä verkossa)
 • Vertaistukihenkilöiden ja saattohoidon tukihenkilöiden tuki puhelimitse
 • tietoa syöpäriskin vähentämisestä ja syövän periytyvyydestä
 • rintaproteesit (harkitusti ja ajanvarauksella)
 • tietoa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseista

Lisätietoja www.saimaansyopayhdistys.fi Heikintalon kehittämispäivä 

Lappeenrannan Heikintalon kehittämispäivä oli 13. maaliskuuta Marjolassa. Kehittämispäivään osallistui yhteensä 21 henkilöä.

Päivän aikana tehtiin ryhmätöitä sekä pidettiin Heikintalon hallituksen ja Heikintalo ry:n kevätkokoukset. Kokouksissa käytiin läpi Heikintalon toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.

Heikintalon taloutta on hoidettu kiitettävästi. Toimintaa luonnehdittiin avoimeksi, läpinäkyväksi, tulokselliseksi ja vaikuttavaksi.

Heikintalon toiminnan käyntimäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Heikintalon vuoden 2018 toiminnallisen päivän ja vapaa-ajan toiminnan käyntimäärä oli yhteensä 4 916. Vuonna 2017 käyntimäärä oli 3 532 ja vuonna 2016 käyntimäärä oli 3 158.

Heikintalon toiminnan vaikutuksista ja tuloksista kerättiin tietoa vuodelta 2018. Tuloksista käy selvästi ilmi, että Heikintalon toiminta edistää merkittävästi toiminnan kohderyhmän osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja työelämäosallisuutta. Heikintalon toiminnalle on erittäin selkeä tarve.

Laajan paikallisen yhteistyön ja Heikintalon työllistymisohjelman avulla Heikintalo on pystynyt hankkimaan Heikintalon toimintaan osallistujille kokoaikaista, tuettua ja tuettua osa-aikaista työtä sekä opiskelupaikkoja.