Heikintalon tuloksellisuus ja vaikuttavuus

Heikintalo tekee vuosittain kohde-, sidosryhmä- ja työntekijäkyselyt. 

Heikintalo tutkii vuosittain toimintansa kustannustehokkuutta.