METROPOLIAN TOIMINTATERAPEUTTI-OPISKELIJOIDEN KOMMENTTEJA HEIKINTALON TOIMINNASTA

05.11.2018

Metropolian toimintaterapeuttien opintoihin sisältyy muun muassa psykologian opintojakso, jonka yhteydessä toimintaterapiaopiskelijoita vieraili Heikintalolla

Tässä on heidän opintokäyntikokemuksiaan:

"Olipa avartava vierailu. Yhteiskunnan suhtautuminen mielensairauksiin, tai ylipäätään erilaisuuteen, on yhä ennakkoluuloista, mikä pitää yllä sairastuneiden häpeää ja viivyttää hoitoon hakeutumista. Elämä voi joutua "katkolle" ja itseluottamus kärsiä diagnoosin aiheuttaman leiman takia. Heikintalolle voi tulla ilman leimaamista ja yhdessä tekeminen, vertaistuki, muilta saatu hyväksyntä ja kohtaaminen ovat hyvin tärkeitä asioita. Merkityksellisen elämän kannalta tällaiset toimintakeskukset ovat korvaamaton apu."

"Pienensi omiakin ennakkoluuloja mieleltään sairaita kohtaan tai ainakin lisäsi ymmärrystä, mistä näissä asioissa on kyse. Minulle oli yllätys, että toiminta on avointa kaikille, ettei ole mitään kriteeriä osallistumiselle. Keskustelu diagnoosittomuudesta oli hyvä. Henkilökunnalla oli ihanan laaja työnkuva ja he kertoivat, että onnistuminen tuo hyvän fiiliksen. Keittiötilojen pienuus nousi esiin ongelmana. Jäi mukava tunne, että asiakkaaksi voisi hyvin mennä, jos tarvetta olisi. Olisin toivonut kuulevani enemmän asiakkaiden näkökulmaa."

"Aika laaja-alaista osaamista oli Heikintalolla. Oivalsin etenkin, että mielenterveys vaikuttaa suuresti siihen, kuinka pystymme toimimaan."

"Jäi mieleen, että vaikka mielenterveyden perusta syntyy jo lapsuudessa, kenen tahansa mielenterveys tai toimintakyky voi heikentyä haastavissa elämäntilanteissa. Työntekijät eivät kutsuneet Heikintalon kävijöitä asiakkaiksi, vaan toimijoiksi. Siellä korostetaan toimintaa ja toimijuutta, mikä on tietysti tulevana toimintaterapeuttina ilahduttavaa."

"Heikintalo vaikutti oivalta paikalta saada sosiaalisia kontakteja, jotka saattavat monilla sinne tulevilla olla vähäiset."

Heikintalon kommentit palautteeseen:

Mielensairaus on huono ja vanhanaikainen termi; emme itse käyttäisi tätä. 

Heikintalolla ja ns. toimintakeskuksilla on yhteisiä piirteitä, mutta Heikintalo on paljon enemmän kuin ns. toimintakeskus. (kts. Heikintalon toimintaidea: toiminnallinen päivä, ryhmä- ja vapaa-ajan toiminta).

Heikintalon toimintaan voivat osallistua tosiaan kaikki, ketkä kokevat hyötyvänsä Heikintalon toiminnasta. Toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä.