ROHKEA JA HALLITTU MUUTOS TOI MUKANAAN PALJON PARANNUKSIA

09.10.2018

Heikintalo on jatkuvasti pystynyt kehittämään toimintaansa entistä vaikuttavammaksi. Heikintalo hyväksyttiin Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen (TPY) jäseneksi maaliskuussa 2018 ja hyödyt ovat tulleet nopeasti esiin. 

Heikintalo on saanut TPY:lta konsultointia Heikintalon Laatukäsikirjan tekemiseen ja on valittu TPY:n valtakunnalliseen työpajatoiminnan opinnollistamishankkeeseen. TPY:n jäsenenä Heikintalo on päässyt verkostoitumaan entistä laajemmin yli kunta- ja hallintorajojen kuulumalla TPY:n valtakunnalliseen työpajaverkostoon ja Kaakkois-Suomen työpajojen alueelliseen verkostoon. Verkosto järjestää kaikki verkoston toimijat yhteen kokoavia verkostokokouksia. Työpajajohtajilla ja työpajavalmentajilla on omat vertaisverkostot. Toimintaa suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Heikintalolla kokeillaan uudenlaisia toimintoja, jotka saavat ihmiset innostumaan ja osallistumaan. Monia toimintatapoja on päivitetty jatkuvuuden takaamiseksi. Muun muassa kohderyhmän toimintalogiikka on muuttumassa. Nyt ollaan digitaalisempia kuin aikaisemmin. Digitalisaatio tarkoittaa Heikintalolla sitä, että Heikintalon toimintaan voi osallistua myös sähköisten ja sosiaalisten median kanavien kautta. Hyvinä esimerkkeinä ovat Heikintalon koti- ja Facebook-sivut, joiden kautta tavoitetaan Heikintalon kohde- ja sidosryhmää sekä kuntalaisia. Heikintalon kotisivuilla on syyskuusta 2018 ollut chat-palvelu, jonka ansiosta Heikintalon yhteydenpito on saatu uudelle tasolle. Heikintalon chat-palvelu on käyttäjäystävällinen: asiat hoituvat nopeasti ja vaivattomasti.

Nuoret on otettu ja saatu mukaan omilla ehdoillaan. Nuoret katsovat Heikintalon toimintaa omasta näkökulmastaan. Vanhojen aktiivitoimijoiden voi olla haastavaa yrittää nähdä tuttu asia nuorten silmin. Nuorten toiminta on Heikintalolla erikseen organisoitua, koska vanhassa toiminnassa pätevät vanhanaikaiset lainalaisuudet.

Heikintalolla on vuodesta 2010 alkaen kehitetty toimintaa nuorille aikuisille heidän toiveidensa mukaisesti. Nuorten aloitteesta Heikintalolla on järjestetty nuorille oma nuorten ilta- ja bänditoimintaa. Yhä enemmän nuoria osallistuu myös toiminnalliseen päivään, jossa nuorten suosikkitehtäviä ovat muun keittiö- ja leivontaryhmä ja sosiaalisen median tehtävät.

Heikintalo on osallistunut Etelä-Karjalan Konsensuksen rakentajat- työryhmään, jossa edustettuna on Eksote, Carea, STM, THL, ELY, Kela, kaupungeista Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta, Laptuote-säätiö, Työn Vuoksi ry, Intopajat ry ja Etelä-Karjalan Yrittäjät ry. Etelä-Karjalan Konsensuksen rakentajat- työryhmä on suunnitellut ja sopinut eri toimijoiden roolista sekä tehtävistä osatyökykyisen työllistymisen edistämiseksi. Yhteistyön ansiosta on saatu sovittua palveluohjauksesta muun muassa TE-toimiston, TYP:in, Verven, Ohjaamo Lappeenranta ja Heikintalon välillä.

Tulevaisuudessa Heikintalolla voi suorittaa ammattiopisto-opintoja. Tämän mahdollistaa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen opinnollistamishanke, johon Heikintalo valittiin vuonna 2018.

Heikintalo saa Valtakunnalliselta työpajayhdistykseltä laatukolutusta. Koulutuksen avulla Heikintalolle työstetään laatukäsikirja. Heikintalon laatukäsikirja toimii laadunarviointityökaluna.