Toimintastrategia

Heikintalon toiminta perustuu kansainväliseen Fountain House -malliin. Heikintalo on muokannut siitä oman toimintamallinsa, joka soveltuu suomalaiseen yhteiskuntaan  ja lainsäädäntöön huomioiden toimijoiden tarpeet sekä ajan että toimintaympäristön haasteet. 

Heikintalon toiminta edistää osallistumismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä.

Heikintalon toiminta edistää työelämä- ja opiskelumahdollisuuksia. 

Heikintalon toiminta on maksutonta, vapaaehtoista ja aikarajoitteetonta.

Jokainen osallistuja voi osallistua Heikintalon toimintaan haluamallaan tavalla.

Heikintalo toimii toiminnan kohderyhmänsä edunvalvojana ja paikallisena vaikuttajana.

Heikintalo on alueellisesti verkostoitunut toimija.

Heikintalo tekee aktiivista yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin sekä muiden toimijoiden kanssa.

Heikintalo tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan ja arvioi säännöllisesti toimintaansa.

Heikintalo toimii kustannustehokkaasti.

Heikintalo jakaa hyvät käytännöt.

Heikintalon arvoja ovat tasavertaisuus, ammatillisuus, suvaitsevaisuus, vapaaehtoisuus, yksilöllisyys, arvostus ja kunnioitus.