LAATUPERIAATTEET


Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, aikarajoitteetonta ja maksutonta.

Toiminnan kohderyhmä on 18-62 -vuotiaat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Toiminta on kaikille avointa ja siihen voivat osallistua kaikki, jotka kokevat hyötyvänsä toiminnasta.

 Osallistuminen edellyttää päihteettömyyttä ja uhkaamattomuutta.

Kaikilla toimintaan osallistujilla on tasavertainen oikeus käyttää kaikkia Heikintalon tarjoamia mahdollisuuksia.

Toimintaan osallistujilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Heikintalon toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä toteutukseen.

Heikintalolla on kaikille avoimia yhteisökokouksia.

Heikintalolla on avoimia keskustelutilaisuuksia.

Heikintalo tarjoaa kaikille toimintaan osallistujille asiointiapua ja edunvalvontaa.

Heikintalon toiminta edistää toimintaan osallistujien osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, terveitä elämäntapoja ja elämänhallintaa sekä tukee sosiaalisten taitojen ylläpitämistä että harjoittelua.

Heikintalo tukee toimintaan osallistujien työllistymistä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen hakeutumista.

Heikintalo on kohtaamispaikka, jossa toimintaan osallistujilla on mahdollisuus osallistua kaikkiin toiminnallisen työpainotteisen päivän työtehtäviin sekä ryhmä- että vapaa-ajan toimintaan.

Työtehtävät käydään päivittäin läpi kaksi kertaa. Työtehtäviin voi myös ilmoittautua koko aukioloajan aikana.

Toimintaan osallistujille ei makseta palkkaa, anneta korvausta tai vastinetta mistään Heikintalon työtehtävästä eikä mitään palkkiojärjestelmää ole.

Heikintalon kaikessa toiminnassa pyritään hyödyntämään toimintaan osallistujien ohjaustaitoja.

Heikintalo pitää yhteyttä toimintaan osallistujiin heidän haluamillaan tavoilla.

Heikintalon henkilökunnalla on määritellyt toimenkuvat sekä kaikilla työntekijöillä on yleisluonteinen työnkuva.

Heikintalo on erillinen toimija, jolla on oma nimi, osoite ja puhelinnumero.

Heikintalolla on omat toimitilat.

Heikintalo on avoinna pääsääntöisesti arkipäivisin.

Heikintalolle on hyvät kulkuyhteydet.

Heikintalo arvioi toimintaansa arviointisuunnitelman mukaisesti.

Heikintalolla on itsenäinen hallitus.

Heikintalo laatii oman budjettinsa ja noudattaa sitä. Hallitus hyväksyy budjetin.

Heikintalolla on toimintaan liittyvien viranomaisten tuki ja kaikki tarpeelliset luvat.

Heikintalo tekee yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten toimijoiden kanssa.

Heikintalo toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.