Heikintalon toiminta on kaikille avointa, maksutonta ja vapaaehtoista. 

Toiminta lisää tutkitusti osallisuutta, vuorovaikutusta, työelämäosallisuutta, voimavaroja sekä tukee toimintaan osallistujien arkea että yhteisöllisyyttä.

Toiminta auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.


TUKEVASTI ARJESSA - HEIKINTALON TOIMINTAMALLI

VERTAISTUKI

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuki tarkoittaa kokemustietoon perustuvaa tukea, jonka tärkeimmät elementit ovat kertominen ja kuunteleminen.


KOHTAAMISPAIKKA

Toiminta mahdollistaa avoimen osallistumisen ja se on helposti tavoitettavissa. Heikintalolla voi viettää aikaa, tutustua uusiin ihmisiin, osallistua toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kohtaamispaikkatoiminta lisää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä vähentää eriarvoisuutta. Heikintalolla huomioidaan ihmisten elämäntilanteet sekä taustat. Toiminta lisää erilaisten ihmisten kohtaamisia ja keskinäistä ymmärrystä.


TOIMINNALLINEN TYÖPAINOTTEINEN PÄIVÄ

Toimintaan osallistujilla on mahdollisuus opetella muun muassa toimisto-, kanttiini-, keittiö-, kodinhoito-, siivous- ja puhtaanapitotöitä. Toimintaan pitempään osallistuneet henkilöt ja henkilöstö perehdyttävät sekä ohjaavat työtehtävissä. 

Kanttiini- ja keittiötöitä ovat esimerkiksi leivonta, lounaan valmistus, kassakoneen käyttö, ruokalistojen suunnittelu ja astiahuolto.

Toimistotöitä ovat esimerkiksi kotisivujen ja Facebookin päivitys, Heikintalon esitteiden, lehden sekä videoiden tekeminen että mainosmateriaalin tuottaminen.

Kodinhoidollisia töitä ovat muun muassa pyykinpesu ja silitys.

Siivous- ja puhtaanapitotöitä ovat päivittäinen ylläpito- ja viikkosiivous.

RYHMÄTOIMINTA

Ryhmiä ovat muun muassa hyvinvointi-, liikunta- ja luova ryhmä sekä lehtitiimi.                                        Heikintalon toimintaan osallistujat ja työntekijät suunnittelevat ryhmätoiminnan yhdessä. 

TYÖVALMENNUS

Heikintalolla voi tehdä tavoitesuunnitelman, jonka avulla kartoitetaan työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia. Tavoitesuunnitelmaan kirjataan opinto- ja työhistoria, erityisosaaminen, elämäntilanne sekä mahdolliset rajoitukset että toiveet.

Heikintalolla on mahdollisuus suorittaa kahden kuukauden mittainen työvalmennusjakso. Työ-valmennusjakso räätälöidään yksilöllisesti. Työvalmennusjakso voi olla kanttiini-, keittiö, toimisto- tai siivoustyöpainotteinen.

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Heikintalolla on maanantaisin ja keskiviikkoisin iltatoimintaa. 

Illanvietoissa tehdään yhdessä muun muassa pientä purtavaa, pelataan bingoa ja lautapelejä, lauletaan karaokea sekä paljon muuta toimintaan osallistujien toiveiden mukaan.

Heikintalolla järjestetään ajankohtaisia juhlia ja tapahtumia. Osallistutaan eri kulttuuritapahtumiin ja retkeillään lähialueella sekä välillä vähän kauempanakin.

Toimintaan osallistujien kanssa pidetään yhteisiä suunnittelupalavereja, joissa voi tuoda esille omia toiveita ja ideoita Heikintalon toimintaan.

YHTEYDENPITO

Heikintalo pitää sovitusti yhteyttä toimintaan osallistujiin puhelinsoitoin, tekstiviestein ja WhatsAppilla.


ETÄ- JA VERKKOTOIMINTA

Heikintalolla on ajantasaiset kotisivut, Instagram- ja Facebook-tilit, chatti ja käytämme Zoom-viestintäohjelmaa.